Natuurlijke en menselijke vormen zijn de inspiratiebron. Ze worden met behulp van zorgvuldig uitgekozen materialen vermengd tot een stijlvol geheel.
 


Altera Pars

Werving & bemiddeling

      


 
      Werkwijze

  • Doen staat centraal

Altera Pars hanteert een directe en pragmatische aanpak bij de werving en bemiddeling. Hierbij staat  'doen' centraal. Heldere afspraken en een transparante werkwijze dragen bij aan een succesvolle afronding. De professionals die Altera Pars werft en bemiddelt, zijn op hun beurt echte ‘doeners’. Ze gaan enthousiast aan de slag, zijn praktisch ingesteld, denken in oplossingen en houden zich aan deadlines.

  • Focus op opdrachtgever
Met passie en creativiteit, gebruikmakend van de eigen brede expertise en inspelend op de klantenwens levert Altera Pars kwaliteit in maatwerk. De eerste stap bij elke opdracht is goed inventariseren wat de klant wil en centraal stellen van zijn wensen. Waar nodig vindt terugkoppeling plaats en wordt uiteraard rekening gehouden met (eventueel gewijzigde) inzichten van de opdrachtgever.

  • Invulling werkzaamheden
- Altera Pars werkt met professionals vanaf Hbo-niveau (en soms Mbo-niveau). Waar nodig
  kunnen medewerkers van Altera Pars ook zelf participeren in opdrachten.

- Interim-management betreft veelal tijdelijke lijnfuncties ter overbrugging van bijvoorbeeld
  zwangerschapsverlof of langdurig ziekteverzuim.

- Bij projectmanagement vervult de interim professional de rol van projectmanager of
  projectmedewerker. Het betreft leidinggeven of deelname aan een tijdelijk project buiten de
  lijnorganisatie.

- Maatwerk vindt plaats wanneer de klantbehoefte niet kan worden vertaald in het concept
  van interim-management of projectmanagement.