De technisch hoogwaardige ontwerpen met een kunstzinnige insteek symboliseren vaak lichamelijke kenmerken van mensen of dieren.


Altera Pars
Werving & bemiddeling

      


 
      Over Altera Pars

  • Achtergrond
Altera Pars beschikt over een ruime werkervaring op het terrein van (interim)management, advies en projectmanagement binnen de aandachtsvelden (sociaal-)economisch beleid, ruimtelijke ordening, communicatie, finance & control, ICT en digitalisering/documentaire informatievoorziening. 
Wij kennen de werkzaamheden binnen deze segmenten goed. En met onze kennis en ervaring kunnen we als geen ander de juiste match maken tussen de vraag van opdrachtgevers en het aanbod van professionals.


  • Naamgeving
Altera Pars (de andere partij) verwijst naar de opdrachtgever die een professional nodig heeft Ún naar de professional die een opdrachtgever zoekt. Beide zijn voor elkaar de andere partij. Maar gelijktijdig zijn beide ieder op zich ook de andere partij voor de bemiddelaar.

  • Illustraties op de site
De foto's op deze site zijn gemaakt in de 'Ciudad de las Artes y de las Ciencias' te Valencia. Met bouwwerken van de Valenciaanse architect Calatrava. Diens bijzondere vormen met daarbinnen strakke lijnen weerspiegelen de werkwijze van Altera Pars. Wij combineren de nodige dosis creativiteit in werving met heldere structuren op het vlak van bemiddeling (transparante samenwerking, korte lijnen, snel schakelen).