Uit de ontwerpen van Calatrava met vaak ongewone organische vormen blijkt oog voor zowel structuur als vormgeving.


Altera Pars

Werving & bemiddeling

      


 
      Professionals

  • Professionals vanaf Hbo-niveau
Altera Pars werkt met kandidaten vanaf Hbo-niveau (en soms Mbo-niveau). Ze worden aangeboden als kandidaat voor een vaste vacature of ingezet op basis van interim management of project management. Ook een maatwerkoplossing behoort tot de mogelijkheden.
  • Zelfstandige professionals met VAR
De professionals voeren afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig uit conform de wensen van de opdrachtgevers. Altera Pars werkt voor tijdelijke projecten in beginsel alleen met professionals die als zelfstandige zijn geregistreerd. Ze kunnen een zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) overleggen, waaruit volgt dat de opdrachtnemer ook daadwerkelijk wordt aangemerkt als zelfstandige. Hierbij gaat het om een VAR-wuo of een VAR-dga.
  • Werving professionals
Altera Pars screent alle kandidaten op geschiktheid en kansrijkheid voor de opdracht of functie. Een besluit tot bieding hangt af van de match tussen gevraagde en aanwezige kennis, kunde en   ervaring en het uurtarief.  Met geschikte kandidaten wordt persoonlijk, schriftelijk (mail) en/of telefonisch contact opgenomen. Voordat van een bieding sprake is, heeft altijd (minimaal telefonisch) contact plaatsgevonden.
  • Toegevoegde waarde
Altera Pars vraagt aan professionals slechts een bescheiden vergoeding die bij verlenging van het contract wordt verlaagd. We gaan er namelijk vanuit dat een verlenging mede de verdienste van de professional is. Desgewenst kunnen kandidaten hun CV laten screenen en waar nodig (tekstueel en layout-technisch) laten verbeteren door deskundigen op dat vlak.