De foto's op deze site zijn ontwerpen van de Valenciaanse architect Santiago Calatrava.

Samen vormen ze de 'Ciudad de las Artes y de las Ciencias'.  


Altera Pars
Werving & bemiddeling

      


 
      Welkom bij Altera Pars!

  • Flexibele arbeid wint terrein

    De vaste baan gaat er langzaam aan. Steeds meer banen staan op de tocht en maken plaats voor nieuwe vormen van arbeidsrelaties. Veel bedrijven maken de keuze voor flexibiliteit van het personeelsbestand. En steeds meer professionals kiezen voor een bestaan als zelfstandig ondernemer. Altera Pars werft en bemiddelt op creatieve wijze professionals voor opdrachten en functies binnen met name (maar niet uitsluitend!) overheid en non-profitsector.

  • Aandachtsvelden
Opdrachten en functies betreffen altijd terreinen waarover binnen Altera Pars veel kennis in huis is. De werkzaamheden komen neer op het werven, selecteren en plaatsen van kandidaten binnen de aandachtsvelden:
- (sociaal-)economisch beleid;
- ruimtelijke ordening;
- communicatie;
- finance & control;
- ICT;

- digitalisering/documentaire informatievoorziening.

  • Werken met professionals
Alle professionals beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden voor het succesvol uitvoeren van opdrachten of functies. Ze voeren afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig uit conform de wensen van de opdrachtgevers.